MAIN MENU

GHI NHẬN HIỆN TRƯỜNG VỤ CHÁY CHUNG CƯ CARINA  PLALZA

                                                            

Đội ngũ dự án dùng máy Faro Focus để thu thập dữ liệu                                               Vị trí 26 điểm quét được thể hiện trên mặt bằng tổng thể

 

Toàn bộ dữ liệu sau khi xử lý xong sẽ tạo thành một bản hồ sơ hiện trạng đầy đủ nhất với các công cụ giúp cho các điều tra viên hình dung, quan sát và đo đạc tất cả các chi tiết nhỏ nhất. Qua bộ hồ sơ rất dễ để quan sát được mức độ bị ảnh hưởng của từng khu vực, thậm chí là của từng phương tiện bên trong, từng vết cháy trên tường…và dễ dàng đo đạc bất kỳ kích thước nào trên hình ảnh 360 để phục vụ công tác điều tra. Một ưu điểm nổi bật khi sử dụng công nghệ scan 3D bằng máy Faro là những hình ảnh máy quét thu thập được dù trong điều kiện không có ánh sáng vẫn có thể quan sát vật thể chi tiết và rõ ràng.

                          

 Dữ liệu thu thập khi không có ánh sáng và khi có ánh sáng.              Tất cả đều dễ dàng đo đạc kích thước các chi tiết với độ chính xác cao   

                                                                                   

  • Online : 10
  • Tháng : 6824
  • Tổng : 108513

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình