Máy quét 3D - FARO Focus S350

Máy quét 3D - FARO Focus S350

MAIN MENU

Ứng dụng máy quét 3D trong An ninh công cộng, phục vụ công tác điều tra phục dựng hiện trường tai nạn, vụ án, cháy nổ...etc.

  • Online : 17
  • Tháng : 6830
  • Tổng : 108519

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình