MAIN MENU

Mật độ thông tin chứa trong đám mây điểm mang lại nhiều lợi thế nhưng cũng đi kèm với những thách thức riêng. Trong khi một số phần mềm thiết kế ngược hiện nay cung cấp các giải pháp bán tự động nhận diện và lên mô hình các chi tiết trong trong point cloud sang các đối tượng trong CAD, thì phần lớn phụ thuộc vào quy trình thủ công. Các kỹ thuật viên có tay nghề cao của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc thao tác và chuyển đổi dữ liệu đám mây điểm thành các sản phẩm CAD hoặc BIM. Các dịch vụ CAD của chúng tôi bao gồm tạo các mô hình CAD 3D và các bản vẽ 2D được xây dựng từ đám mây điểm.

Kỹ thuật tái tạo mô hình 3D từ dữ liệu quét 3D là cách hiệu quả và hiệu quả nhất để tạo mô hình CAD từ một đối tượng vật lý có bất kỳ loại hình dạng phức tạp hoặc đơn giản. Mặc dù sử dụng các kỹ thuật đo lường truyền thống như thước cặp để thiết kế ngược các bề mặt phức tạp này có thể khó khăn hoặc thậm chí là không thể. Dữ liệu quét có thể được dùng để thiết kế lại một mô hình đại diện cho hình dạng của vật thể hoặc để phù hợp với các tính năng được thiết kế ban đầu.

Xây dựng mô hình 3D/ CAD từ dữ liệu 3D của chúng tôi có thể giúp bạn:

  • Xây dựng được mô hình 3D/ CAD từ dữ liệu 3D của đối tượng gốc
  • Thiết kế những phần mới phù hợp với những phần hiện có
  • Tái tạo lại các bề mặt vật thể một cách chính xác
  • Cập nhật các mô hình CAD phù hợp với những phần thay đổi, nâng cấp
  • Hiện đại hóa quy trình sản xuất của bạn
  • Online : 11
  • Tháng : 11298
  • Tổng : 65267

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình