Số hóa hiện trạng

Số hóa hiện trạng

MAIN MENU

Ứng Dụng

 

         -  Tài liệu hoàn công

 

-        -  Hồ sơ thiết kế bổ sung, nâng cấp nhà máy

 

-        -  Mô hình hệ thống đường ống, thiết bị

 

-        -  Số hóa nhà máy

 

-        -  Hồ sơ bảo hiểm nhà máy

 

-        -  Quy hoạch nhà máy

 

 

 Lợi ích

 

  -  Số liệu đo đạc đầy đủ, nhanh chóng và với độ chính xác lên tới mm

     

     hỗ trợ đắc lực trong việc lập kế hoạch thi công, mua sắm vật tư và

     

     hạn chế tối đa những thay đổi, điều chỉnh trong quá trình triển khai. 

 

  -  Mô hình 3D được lên nhanh chóng và dễ dàng thể hiện chính xác

     

     từng chi tiết giúp việc bảo quản tài sản tốt hơn.

 

  -  Các đám mây được sử dụng để phát triển và xây dựng những mô

     

     hình trong và ngoài nhà máy, hỗ trợ xây dựng kế hoạch và phương

   

     án thi công cải tạo, bổ sung cũng như bảo trì, sửa chữa công trình.

  • Online : 14
  • Tháng : 6824
  • Tổng : 108513

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình