MAIN MENU

 

Ứng Dụng

 

-   Tài liệu hoàn công
 
-   Số hóa công trình
 
-   Mô phỏng đào tạo, tập huấn
 
 
 
Lợi Ích
 
 
-   Ngay khi hình thành được đám mây điểm 3D, số liệu đã sẵn sàng ứng
    dụng
 
    được, có thể tiến hành đo đạc trực tiếp, xuất sang bất kỳ phần mềm CAD phổ
 
    biến nào, xây dựng mô hình 3 chiều, chuyển đổi sang các chương trình BIM
 
    để tổng hợp các bản vẽ 2D, bản vẽ kích thước hay các mô hình 3D
 
    hoàn chỉnh (Solid 3D) …sau đó là các mô hình 4D, 5D, 6D, 7D.
 
 
 
 
  • Online : 8
  • Tháng : 6838
  • Tổng : 108527

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình