MAIN MENU

Ứng dụng

 

- Ghi nhận lại hình ảnh chính xác của các tác phẩm điêu khắc, chạm trổ.

- Từ dữ liệu quét giúp xây dựng mesh model, sau đó là 3D model.

- Từ 3D model đưa vào máy in 3D giúp tạo một vật thể tương tự như vật vật mẫu.

- Với nhu cầu cải tiến, từ việc chỉnh sửa file model sẽ giúp tạo vật thể có những

   đặc tính như mong muốn.

 

Lợi ích

 

- Máy quét 3D giúp ghi nhận là hình ảnh của các vật thể từ đơn giản đến phức tạp

  với độ chính xác lên đến hàng mm

 

 

 

 

 

 

  • Online : 4
  • Tháng : 6824
  • Tổng : 108512

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình