Thực tế ảo 3D | Ứng dụng công nghệ 3D Laser Scanning

Thực tế ảo 3D | Ứng dụng công nghệ 3D Laser Scanning

MAIN MENU

STAR GLOBAL 3D CÓ THỂ SỐ HÓA CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH, TÒA NHÀ HOẶC KHÔNG GIAN VÀ TẠO MÔI TRƯỜNG GIỐNG NHƯ CÁC TRÒ CHƠI VỚI CÁC LỐI ĐI 3D TƯƠNG TÁC

 

Môi trường quét được chuyển đổi thành một loạt các định dạng mô hình 3D áp dụng kết cấu ảnh thực tế và rendering. Các mô hình này sau đó có thể được tải lên một nền tảng công cụ game, những giới hạn và kịch bản được thêm vào để tạo ra một môi trường tương tác thông minh giống như trò chơi thực tế ảo. Nhờ đó, người dùng có thể tự do đi qua lại trong không gian thực tế ảo 3D bằng cách sử dụng chuột và bàn phím điều khiển. Có một phạm vi ngày càng phát triển của các ứng dụng cho các sản phẩm thực tế ảo 3D này, dù đó là một tour du lịch thực tế ảo 3D cho các mục đích tiếp thị, chạy kịch bản cho các ứng dụng đào tạo, hoặc các thủ tục sơ tán khi hỏa hoạn, Thưc tế ảo 3D (virtual reality) đang ngày càng trở thành xu hướng chính trên nhiều lĩnh vực của cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Thực tế ảo 3D có thể được chạy như một ứng dụng độc lập hoặc có thể được xây dựng tích hợp vào trang web của khách hàng. Môi trường thực tế ảo 3D đã tạo có thể được nhúng nội dung bổ sung như siêu liên kết, phim hoặc PDF.

 

ỨNG DỤNG THỰC TẾ ẢO 3D

  • Tiếp thị cho các công trình xây dựng mới, dự án bất động sản.                      
  • Quảng bá hình ảnh thành phố và thị trấn, các địa điểm lịch sử, bảo tàng, khách sạn vv.
  • Sức khỏe ảo, đào tạo thực hành an toàn, tham quan 3D tàu/ hầm mỏ...
  • Giáo trình đào tạo sơ tán hỏa hoạn ảo
  • Tạo cửa hàng trực tuyến

 

 

DỰ ÁN THỰC TẾ ẢO 3D ĐIỂN HÌNH

 

Du lịch tương tác thông minh Bến Nhà Rồng thực tế ảo 3D/360

Khu công nghiệp tương tác thông minh thực tế ảo 3D/360

 

 

 

  • Online : 6
  • Tháng : 2931
  • Tổng : 203598

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình