3D laser Scanning | Insurance

3D laser Scanning | Insurance

MAIN MENU
  • Bảo Hiểm

3D LASER SCANNING ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH BẢO HIỂM

Lake Mary, FL ngày 20 tháng 9 năm 2016 - FARO (NASDAQ: FARO) nguồn đáng tin cậy nhất trên thế giới về các giải pháp đo lường và hình ảnh 3D cho đo lường nhà máy, thiết kế sản phẩm, an toàn công cộng, xây dựng ứng dụng BIM/CIM và mô hình 3D, thông báo việc phát hành FARO Zone 2D, một phần mềm vẽ sơ đồ hoàn toàn mới cho các chuyên gia thực thi pháp luật, chữa cháy và bảo hiểm.

Lake Mary, FL ngày 16 tháng 6 năm 2017 - FARO (NASDAQ: FARO), tiếp tục công bố phát hành phần mềm FARO Zone 3D. Nền tảng công nghệ này giúp cho việc phân tích dữ liệu và tái dựng lại hiện trường được linh hoạt hơn.

 

1. Số hóa 3D các tài sản được bảo hiểm bằng phương pháp kiểm định 3D
2. Scan 3D tạo các Thiết kế ngược
3. Quét 3D đánh giá thiệt hại tài sản bảo hiểm

 

 

 

3. Quét 3D đánh giá thiệt hại tài sản bảo hiểm

 

Bản quyền bài viết thuộc về Starglobal3d.com

  • Online : 3
  • Tháng : 2936
  • Tổng : 203603

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình