Số Hóa Tài Sản Bảo Hiểm

Số Hóa Tài Sản Bảo Hiểm

MAIN MENU
  • Số Hóa Tài Sản Bảo Hiểm

 

Ứng Dụng

 

-   Số hóa các tài sản được bảo hiểm có trong hợp đồng bảo hiểm.
 
-   Xác định quy mô, kích thước của tài sản được bảo hiểm.
 
 
Lợi Ích
 
-   Lên mô hình tài sảnmua bảo hiểm, xác định loại hình bảo hiểm 
 
    phù hợp.
 
-   Dữ liệu được lưu trữ mãi mãi giúp cho việc kiểm tra và đánh giá
   
    mức độ
 
    tin cậy cũng như mức độ hư hại  khi có sự cố.
 
-   Bằng chứng được quét không thể giả mạo.
 
-   Giảm được một số hình thức gian lận trong bảo hiểm.
 
 
 
 
 
 
 
Menu
  • Online : 4
  • Tháng : 6473
  • Tổng : 108162

Website cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ về công nghệ số hóa 3D Laser Scanning - Số hóa 3D công trình